Board of Advisors

Sanajy Kapoor

Ram Gopal Verma

Saroj Khan

Madhur Bhandarkar

Vikram Bhatt

Bijon Das Gupta

Pahlaj Nihalani

Sooraj Bharjatya

Pradeep Sharma

Satish Kaushik

Muzzafar Ali

Ashok Pandit

Back to Top